Produkter

Arbete på väg steg 1.1

Behöver du veta vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen och vilka krav Trafikverket har? Eller behöver du kompetens kring hur en säker vägarbetsplats skapas? Då är utbildningen för dig - Arbete på väg Steg 1.1 & Nivå 1 ger dig förståelse för sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

Denna utbildning är obligatorisk för all personal som arbetar inom vägområdet eller som utför arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter. Det är en allmän grundkompetens och utbildningen är integrerad med tidigare Arbete På Väg Nivå 1 (Enligt TRVK 2012:86).

Målgrupp:
Utbildningen är för dig som exempelvis är bergarbetare i tunnlar eller på betryggande avstånd från fordonstrafik, montör i tunnlar som är helt avstängda från passerande fordonstrafik. Den är också för dig om är broarbetare eller på något sätt arbetar med montage av och service av anläggningsdelar.

Mål

Efter avslutad utbildning har du kompetens för att veta vilka föreskrifter som gäller på vägarbetsplats samt de krav och utrustning som Trafikverket kräver.

Kursinnehåll:

  • AML och dess föreskrifter, inklusive riskanalys.
  • Arbetsgivarens roll
  • Beställarens (Trafikverket) roll
  • Hur en säker vägarbetsplats skapas
  • Skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen och Trafikverkets krav.
  • Personlig skyddsutrustning.
  • Väglag, Vägmärkesförordning, Trafikförordning
  • Hastighet och krockvåld.
  • Trafikantbeteende
  • Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet

Tidsåtgång:
1-2 timmar