Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

22X45 ALLMOGELÄKT GRUNDMÅLAD 60 µM GRAN G4-2

Ord. pris
Ord. pris
Produktinformation
22x45 allmogeläkt grundmålad 60 µm gran G4-2
Area på profil 0,0009
Bredd (mm) 45
Efterbehandling Grundmålad 60 µm 3 sidor
Handelssortering G4-2
Hyvelprofil Allmogeläkt
Längd (mm) Löpmeter
Målfuktkvot (%) 16
Namn enligt Trägruppen Allmogeläkt - Grundmålad 60 µm
Svensk standard/Övrigt Övrigt
Tjocklek (mm) 22
Totalbredd (mm) 45
Träslag Gran
Typ Allmogeläkt grundmålad
Täckande bredd (mm) 45
Vikt (kg/lpm) 0,41
Vikt (kg/m³) 460
Ytskikt En finsågad framsida. En hyvlad baksida. Två rillade kälor. Kanterna finsågad och/eller rillad.
Information saknas
Information saknas