Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

WOODY BYGGHANDEL - ETT MILJÖMEDVETET VAL

Vi på Woody Bygghandel BRO är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan både vad gäller produkter, transporter, energi och avfallshantering. Våra bygghandlare genomgår en noggrann miljörevision varje år och hos våra leverantörer gör vi miljöbedömningar och andrapartsrevisioner.

Vår miljöpolicy

VÅR MILJÖPOLICY OCH VÅRA MILJÖMÅL

Vår miljöpolicy innehåller de viktigaste punkterna som vi som vi ska arbeta utifrån för att minska vår miljöpåverkan. Utifrån miljöpolicyn har vi satt upp miljömål som ligger till grund för det praktiska miljöarbetet på vår anläggning.

WOODY ARBETAR AKTIVT MED MILJÖFÖRBÄTTRINGAR

I enlighet med miljöledningssystemet arbetar vi med ständiga förbättringar. Varje år rapporterar vi in vårt miljöbokslut med miljöförbättringar som genomförts i verksamheten. Exempel på miljöförbättringar är energieffektiviseringar, logistiklösningar som minskar antalet transporter, återanvändning och återvinning.

HÅLLBART BYGGANDE

Utvecklingen mot hållbart byggande med färre farliga kemikalier, mer energieffektiva byggnader och minskad resursåtgång går allt snabbare. Vi följer den utvecklingen och ser också till att vara en del av den genom utbildning av personal och krav på leverantörer.

Nu har vi även tagit fram en utbildning i hållbart byggande för våra kunder. Den utgår från byggandets miljöbelastning och binder samman miljöaspekter med konstruktionslösningar och byggfysik. 
Skulle detta vara intressant så är det bara att ni hör av er till oss. 

BASTA

Majoriteten av våra byggmaterialleverantörer registrerar sina produkter i BASTA. BASTA är ett miljöbedömningssystem för byggmaterial med syfte att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter.

Vi finns även representerat i BASTA:s marknadsråd för att göra systemet mer användarvänligt och därmed vara delaktiga i att farliga kemikalier fasas ut från byggbranschen.

Varför vi har valt att förorda BASTA:

  • Ett öppet system som det är fritt att söka i
  • BASTA kontrollerar kemikalieinnehållet i varje enskild del av produkten och följer EU:s regler om sammansatta artiklar (Fönster: gångjärn, karm, glas, etc.)
  • Produkter registrerade i BASTA är godkända enligt det svenska miljöcertifieringssystemet för byggnader; Miljöbyggnad
  • Icke-vinstdrivet med grund i forskning (IVL Svenska Miljöinstitutet)
  • Inga registreringar kan ske i systemet utan leverantörens kännedom

 

BYGGPALL

Vi uppmanar våra leverantörer att använda byggpall. Ett branschgemensamt retursystem med större volymer än något annat system, vilket bidrar till en hög andel returer. Engångspallar och olika leverantörers egna retursystem innebär en ständigt upprepad miljömässig belastning hela vägen från skog till container. Byggpallen har ett fast återköpspris vilket innebär full ersättning för pallen oavsett hur trasig den är.

Alla pallar kontrolleras och repareras efter varje användning och återanvänds. Byggpall bidrar därför till att minska mängden byggavfall. Dessutom är byggpall mer kostnadseffektivt än något annat system.