Produkter

Liftutbildning (mobila arbetsplattformar) – Grund

För dig som skall arbeta med saxliftar, skyliftar och mobila arbetsplattformar. Bra maskiner blir ännu effektivare och säkrare om de hanteras på rätt sätt. Den som använder en lift ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Utbildningen uppfyller dessa krav.

Vi har nu effektiviserat våra liftutbildningar framåt!

Först blir ni kallade för att delta på praktikutbildningen (2 timmar) och skall vara på plats. Sedan genomför ni teorin hemifrån som E-learning i 2–3 timmar. Denna gör ni efter genomförd praktisk utbildning, ni kan slutföra den själva när ni har tid och möjlighet (Ligger öppen i 1 månad efter genomförd praktik)

Målgrupp:
Kursen vänder sig till den som använder saxliftar, skyliftar och mobila arbetsplattformar, samt till arbetsledare och skyddsombud.

Mål

Undvika olyckor och personskador vid arbete med olika typer av liftar och mobila arbetsplattformar.

Kursen ökar kunskapen om hur man använder olika liftar och arbetsplattformar. Notera att sedan 1 juli 2007 måste den som använder en lift ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Utbildningen uppfyller dessa krav.


Kursinnehåll:

Kursen ger goda produktkunskaper om olika typer av liftar och deras användningsområden. I varje moment ligger fokus till stor del på säkerhet.

  • Presentation av olika typer av liftar
  • Funktion och användning för olika lifttyper
  • Arbetsmoment vid uppställning av liftar, användning av stödben m.m.
  • Säkerhetstänkande vid arbete på hög höjd
  • Beräkning och bedömning av risker (vindpåverkan, underlag etc)
  • Lagar och förordningar (Arbetsmiljölagen AML)
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter (gemensamt och var för sig)

Tidsåtgång:
8 timmar