Produkter

Fallskydd Grund

De teoretiska förkunskaperna i Fallskydd Grund kan erhållas som E-learning. I vår E-learning genomförs utbildningen den tid som passar deltagaren bäst. Prestos E-learning kan göras med smartphone, surfplatta eller dator.

Arbetar du på höjd? Eller arbetar du med personal där höghöjdsarbete förekommer? Allt arbete som innebär risk för fall till en lägre nivå ska fallskyddas och om det finns en risk för skada genom fall som inte går att undanröja med andra åtgärder, till exempel förändring av arbetet och kollektiva skyddsåtgärder, ska personlig fallskyddsutrustning användas.

Att arbetet sker säkert på den höga höjden är varje individs ansvar men det är arbetsgivarens ansvar att lämpliga skyddsåtgärder vidtas (utifrån riskbedömningen) och att personal får information om de risker som föreligger samt kunskaper om hur den personliga skyddsutrustningen skall användas. Det är också arbetsgivarens ansvar att en fungerande räddningsplan har tagits fram innan arbetet påbörjas.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med personlig fallskyddsutrustning.

Mål

Målet är att du som deltagare ska få de grundläggande kunskaper och färdigheter om användande av fallskydd som möjliggör att arbeten kan utövas med säkerhet och minimera risken för personskador.

Kursinnehåll:

  • Normer/CE och föreskrifter.
  • Horisontella fasta och mobila system.
  • Genomgång av fallskyddsutrustning.
  • Materialvård/inspektion av utrustning.
  • Risker och fall.
  • Arbetsplan & riskanalys.
  • Förankringspunkter.
  • Räddning av nödställd (teori)
  • Teoriprov

Tidsåtgång:
2-3 timmar