Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Byggcoach

Vi på Woody Bygghandel i BRO har speciellt utbildade byggcoacher vilket gör att vi numera är med tidigt i nya byggprojekt och kan tillsammans med kund effektivisera hela processen. Resultatet är en win-win-situation för oss båda, och en lönsam och helnöjd kund!

Planering är A och O för att få ett projekt att bli lönsamt. Om vi tillsammans kan kapa bort tidstjuvarna – hämta/leta/vänta – så finns det jättebra möjligheter.

Ett bygge är en stor och komplex arbetsplats i ständig förändring, så det är alltid en utmaning att skapa en fungerande logistiklösning för material och leveranser. Här handlar det mycket om kundanpassning och att utgå från deras behov och utmaningar. Därför är det oerhört viktigt att vi deltar redan vid byggets startmöte och har en kontinuerlig uppföljning. Byggcoachutbildningen har ändrat vårt sätt att arbeta gentemot våra kunder och det har tagits emot mycket väl .
”De sju R:en” har därför blivit viktiga ledord för oss i vårt arbete.

Rätt produkt
Rätt antal
Rätt kvalitet
Rätt sätt
I Rätt tid
Till Rätt kund
Till Rätt totalkostnad

Boka ditt första startmöte redan idag så får vi ditt nästa bygge att snurra!