Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Projekt

Projekt

Nyckeln till lyckade och lönsamma projekt ligger i förberedelserna. Det är genom goda förberedelser och noggrann planering som du säkerställer goda produktionsförutsättningar för dig själv och för dina eventuella medarbetare.

Vi på Woody Bygghandel BRO vill hjälpa dig att driva effektiva och lönsamma projekt genom att bidra till goda produktionsförutsättningar. Därför har vi satt ihop några råd, tips och tänkvärdheter för några typiska projekt du kanske jobbar med till vardags.

TIPS FÖR ETT LYCKAT PROJEKT:

  • Gå igenom projektet noggrant i förväg. Fundera över metodval, processer och vad som ingår respektive inte ingår i arbetet.
  • Gör en noggrann planering och arbetsberedning.
  • Tänk igenom och planera logistiken av leveranser tillsammans med din Woody-rådgivare: Ha gärna ett startmöte med oss!
  • Välj rätt material avsett för moment och ändamål. Glöm inte att beställa förbrukningsmaterial tillsammans med byggmaterialet.
  • Se till att alla inblandade är välinformerad under processens gång.
  • Justera leveranserna i tid och omfattning utifrån byggnationens verkliga behov.
  • Följ gärna upp med din Woody-rådgivare efter genomfört projekt.